Wat is een Collectieve Horeca Ontzegging (CHO)?

Iemand die geweld, overlast of een ander delict in de horeca pleegt krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. De duur van de CHO is afhankelijk van de zwaarte van het delict. Horecaondernemers nemen een aantal gegevens van de persoon op die een verbod opgelegd krijgt in een database. Die gegevens kunnen door andere aangesloten ondernemers bekeken worden, zodat ze weten wie een collectief verbod heeft. Het inzien van de database is voorhouden aan de ondernemer die het protocol ondertekend heeft.

Doelstelling van de Collectieve Horeca Ontzegging:

- De veiligheid in en om horecagelegenheden verbeteren
- Het tegengaan van uitgaansgeweld en overlast in de binnenstad
- Het ontmoedigen van uitgaansgeweld en overlastveroorzakers
- Afschrikwekkend effect (preventieve werking)
- Afgeven signaal dat geweld, bedreigingen en vandalisme niet wordt getolereerd

Juridische basis

Het toegangsverbod voor horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht:

Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Indien de persoon nadat de collectieve ontzegging is opgelegd, zich toch vertoont in een horecabedrijf waarvoor de ontzegging geldt, dan is deze persoon strafbaar. Hij of zij overtreedt immers artikel 138, eerste lid WvSr.

Feiten en gedragingen die leiden tot een waarschuwing of een CHO

1.        Waarschuwing of een lokaalverbod van 1, 2 of 3 maanden:

 • Poging tot diefstal (conform artikel 45 Wetboek van Strafrecht)
 • In bezit hebben van softdrugs(gebruikershoeveelheid)
 • Ergerlijk lastigvallen klant
 • Seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten
 • Ergerlijk lastigvallen horecaondernemer/-personeel
 • Negeren van de huisregels

 

2.        Lokaalverbod voor 6 maanden:

 • Bij herhaling van bovenstaande incidenten / gedragingen
 • Vernieling of vandalisme
 • Eenvoudige mishandeling klant

 

3.        Lokaalverbod voor 12 maanden

 • Bedreiging tegen horecaondernemer/-personeel
 • Diefstal

 

4.        CHO tot wederopzegging [1]

 • Recidive, CHO volgt sowieso na 3 opgelegde lokaalverboden in een periode van 48 maanden
 • Huisvredebreuk
 • Geweld tegen horecaondernemer/-personeel
 • Aantreffen wapen anders dan een vuurwapen
 • Gebruik van een wapen anders dan een vuurwapen
 • Aantreffen vuurwapen
 • Gebruik vuurwapen
 • Aantreffen harddrugs
 • Handel in softdrugs en /of harddrugs
 • Zware mishandeling klant

  

5.        Aangifte huisvredebreuk vindt plaats bij:

 • Elke overtreding van een lokaalverbod
 • Elke overtreding van een CHO indien geen proces-verbaal van bevindingen is opgemaakt door de politie

 


[1] Maximum van 2 jaar.

 

Bij een overtreding of misdrijf, waaronder huisvredebreuk, wordt altijd aangifte gedaan door de deelnemer.