Klachten?

Wanneer u tegen de opgelegde collectieve horeca ontzegging bezwaar wilt maken, dan kunt u een klacht indienen. U doet dit door binnen 14 dagen nadat het verbod is uitgereikt een aangetekende brief  te sturen naar:

Koninklijke Horeca Nederland, regio Friesland. 
Eewal 50-52

8911 GT LEEUWARDEN
 

Het indienen van de klacht heeft geen schorsende werking voor de collectieve horeca ontzegging.   

De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke vertegenwoordigers vanuit de betrokken partijen te weten: de gemeente, de politie en de KHN regio Friesland. De commissie toetst de uitgereikte ontzegging aan de hand van de criteria die in het protocol Collectieve Horeca Ontzegging binnenstad Bolsward beschreven staan. Uw klacht wordt  uiterlijk binnen zes weken na ontvangst hiervan afgedaan.