Ontzegging Súdwest Fryslân - Sneek

Welkom op de website over de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) in Sneek. Dit is een initiatief van de Sneker horeca in samenwerking met de politie, de gemeente Súdwest-Fryslân en het Openbaar Ministerie.

Sinds 2000 wordt er in Sneek al samengewerkt middels het Convenant Veilig Uitgaan. In november 2009 hebben horeca, politie, gemeente en Openbaar Ministerie een intentieverklaring getekend om nog intensiever samen te werken, middels de methode van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Sneek wil een plezierige en veilige stad zijn om in uit te gaan. Stappers die overlast veroorzaken, gewelddadig zijn en/of zich schuldig maken aan criminele activiteiten horen daar niet bij. Daarom hebben horeca, politie, gemeente en Openbaar Ministerie in samenwerking met elkaar de Collectieve Horeca Ontzegging ingesteld. Dit is één van van de maatregelen van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Iemand die geweld, overlast of een ander delict in de horeca pleegt krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. De duur van de CHO is afhankelijk van de zwaarte van het delict.